Tìm Hiểu Các Nguồn Dữ Liệu & Giúp Giáo Dục Cho Những Người Khác

Thư viện dữ liệu ID2025 sẽ giúp cho quý vị hiểu về cách mà luật REAL ID sẽ ảnh hưởng đến mình vào năm 2025. Xin vui lòng chia sẻ các đoạn video và các tài liệu in ấn trong cộng đồng của quý vị để những người khác cũng có thể hiểu luôn!

Chia sẻ trang web này

[addtoany]

Videos Xem với phụ đề
Để xem video bằng Tiếng Việt, mở ứng dụng YouTube, bấm vào biểu tượng “Cài đặt”, chọn “Subtitles”, và sau đó chọn “Vietnamese”.

REAL ID: Luật REAL ID là gì? | What is REAL ID?

REAL ID: Luật REAL ID - QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA? | Are you ready?

REAL ID: Tôi có phải tuân thủ theo đạo luật này không? | Do I have to comply?

REAL ID: Bằng lái xe thường của tôi vẫn sẽ còn dùng được chứ? | Will my license still work?