Quý vị sẽ có loại thẻ căn cước (ID) phù hợp để đi du lịch bắt đầu từ tháng 5 năm 2025?

Luật ID mới cho việc đi lại bằng máy bay sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng Năm, năm 2025. Hãy chuẩn bị từ bây giờ và tránh khỏi phải bị hấp tấp khi ngày hạn chót gần sấp tới. Hãy dành thời gian để hiểu rõ các lựa chọn của quý vị – quý vị có thể đã có những gì mà quý vị cần.

Don't delay, prepare today.

Luật ID mới cho việc đi lại bằng máy bay sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng Năm, năm 2025. Hãy chuẩn bị từ bây giờ và tránh khỏi phải bị hấp tấp khi ngày hạn chót gần sấp tới. Hãy dành thời gian để hiểu rõ các lựa chọn của quý vị – quý vị có thể đã có những gì mà quý vị cần.

Quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng để đi lại vào năm 2025 chưa?

Luật REAL ID sẽ ảnh hưởng đến việc ra vào những nơi được kiểm soát bởi chính phủ liên bang.
Các điểm kiểm soát an ninh tại phi trường
Các điểm kiểm soát an ninh tại phi trường
Các điểm qua lại biên giới Hoa Kỳ
Các điểm qua lại biên giới Hoa Kỳ
Các toà nhà được bảo vệ của liên bang (ví dụ như các cơ sở của quân đội)
Các toà nhà được bảo vệ của liên bang (ví dụ như các cơ sở của quân đội)

Quý vị có thể đã có sẵn những gì mình cần!

REAL ID là một luật liên bang, không phải là một tấm thẻ căn cước (ID). Theo luật này, có nhiều lựa chọn nhận dạng hiện có mà quý vị sẽ có thể sử dụng, bao gồm:

  • Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh)
  • Thẻ Quân Nhân (U.S military ID)
  • Hộ Chiếu Hoa Kỳ
  • Hộ Chiếu Nước Ngoài
  • Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL)
  • Thẻ Nhận Dạng Tăng Cường (EID)
  • Thẻ thông hành qua biên giới
  • Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ
  • Thẻ ID có hình được công nhận toàn liên bang, hoặc được bộ lạc cung cấp.
  • Thẻ cho phép đi làm của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ
Quý vị đã sẵn sàng cho luật REAL ID chưa?
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp quý vị. Tìm hiểu về các lựa chọn của quý vị.
Illustration of a standard driver's license Illustration of a standard driver's license

Các cách đi lại với Bằng Lái Xe Thông Thường và Thẻ ID

Mặc dù luật REAL ID có hiệu lực vào ngày 7 tháng Năm, năm 2025, nó chỉ có ảnh hưởng đến những người muốn di chuyển bằng máy bay hoặc ra vào một số cơ sở nhất định của liên bang. Bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID của quý vị sẽ còn dùng cho các việc di chuyển trong nước Mỹ khác như lái xe trong tiểu bang Washington, qua tiểu bang khác hoặc đi xe lửa. Quý vị có thể làm bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID mà không cần có quốc tịch Hoa Kỳ. Từ tháng Bảy, năm 2018, các loại thẻ ID bắt đầu có in dòng chữ “các giới hạn liên bang sẽ được áp dụng” (“federal limits apply”).(không được dùng cho các mục đích liên bang) Sự đánh dấu đó không cho biết quốc tịch hay tình trạng nhập cư của quý vị. Ngoài ra, quý vị còn có thể dùng bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID để ra vào các cơ sở của liên bang như toà án, văn phòng Phúc Lợi Xã Hội, các công viên quốc gia và các cơ sở chăm sóc y tế.
Tìm Hiểu Về Các Lựa Chọn REAL ID
Dưới đây là một trong các lựa chọn có thể dùng để di chuyển bằng máy bay khi luật REAL ID đi vào hiệu lực vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Coi danh sách đầy đủ tại đây. (chỉ có bằng tiếng anh)
Hộ chiếu nước ngoài
Hộ chiếu nước ngoài
Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL)
Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL)
Hộ chiếu Hoa Kỳ
Hộ chiếu Hoa Kỳ
Thẻ Nhận Dạng Tăng Cường (EID)
Thẻ Nhận Dạng Tăng Cường (EID)
Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh)
Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh)
Thẻ Quân Nhân (U.S military ID)
Thẻ Quân Nhân (U.S military ID)
Thẻ Cho Phép Đi Làm của Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (I-766)
Thẻ Cho Phép Đi Làm của Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (I-766)
Thẻ cho người thổ dân được công nhận toàn liên bang
Thẻ cho người thổ dân được công nhận toàn liên bang
Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ
Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ
Thẻ thông hành qua biên giới
Thẻ thông hành qua biên giới

Luật REAL ID là gì?

Quốc Hội thông qua luật REAL ID vào năm 2005 để chống lại nạn khủng bố và việc trộm cắp danh tính. Luật này đặt ra các yêu cầu mới cho việc nhận dạng danh tính để các cơ quan liên bang có thể chấp nhận cho việc đi máy bay nội địa và ra vào các cơ sở liên bang nhất định. Để tuân thủ, một tiểu bang phải tạo ra một loại ID mà yêu cầu những người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về danh tính, tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và các tính năng bảo vệ chống sao chép bất hợp pháp. Tất cả các tiểu bang phải tuân thủ theo luật này trước khi nó có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5 năm 2025.   Tìm hiểu danh sách đầy đủ các loại thẻ ID được chấp nhận (chỉ có bằng tiếng anh) theo luật REAL ID.

Các đường dẫn có ích

Bộ An Ninh Nội Địa (chỉ có bằng tiếng anh) Để coi thêm thông tin về luật REAL ID Bộ Cấp Giấy Phép của tiểu bang Washington (chỉ có bằng tiếng anh) Để coi thêm thông tin về bằng lái xe thường, bằng lái xe tăng cường và các loại thẻ ID Sở Quản Lý An Ninh Vận Tải (chỉ có bằng tiếng anh) Để coi thêm thông tin về các giấy tờ cần thiết để đi máy bay