Quý vị sẽ cần gì vào năm 2025?

Đánh dấu vào các ô vuông bên dưới để tìm hiểu xem quý vị đã sẵn sàng cho luật REAL ID vào năm 2025. Thông tin của quý vị sẽ không bị lưu trữ tại trình duyệt này hoặc bất cứ nơi nào khác.

Quý vị bao nhiêu tuổi?
Tại sao cần điều này?
REAL ID chỉ có ảnh hưởng đến những người từ 18 tuổi hoặc lớn hơn.
Quý vị có loại thẻ ID nào?
(Chọn các lựa chọn phù hợp với quý vị)
Quý vị có thường xuyên đi máy bay hay có kế hoạch đi máy bay trong tương lai?
Tại sao cần điều này?
Vào ngày 7, tháng 5, năm 2025, luật REAL ID sẽ yêu cầu nhiều hơn một bằng lái xe thông thường hay thẻ ID để đi máy bay trong Hoa Kỳ và đi vào các nước láng giềng bằng đường biển hay đường bộ.
Các lựa chọn của quý vị
Không cần ID!
Trẻ em dưới 17 tuổi được miễn nhiệm khỏi luật REAL ID.
Các lựa chọn của quý vị
Quý vị đã sẵn sàng!

Hãy kiểm tra ngày hết hạn trên tất cả các loại ID của quý vị, và hãy thay mới thẻ trước ngày 7 tháng 5, năm 2025, nếu cần thiết.

Các lựa chọn của quý vị
Quý vị cần một loại ID để đi máy bay trong năm 2025.

Loại thẻ. ID nào là tốt nhất thì tuỳ vào quý vị. Một cái hộ chiếu giúp quý vị có thể đi máy bay bên trong Hoa Kỳ và vòng quanh thế giới. Trong khi bằng lái xe tăng cường (Enhanced Driver’s License (EDL)) hoặc thẻ ID tăng cường (Enhanced ID (EID)) giúp quý vị có thể đi máy bay bên trong nước Mỹ và di chuyển bằng đường bộ và đường biển vào các nước láng giềng.Tìm hiểu các lựa chọn khác.

Nếu không có dự định đi máy bay? Quý vị không phải lo, bằng lái xe thông thường và thẻ ID của quý vị sẽ có thể dùng để đi lại trong Hoa Kỳ như là lái xe trong tiểu bang Washington hoặc qua các tiểu bang khác, hoặc đi xe lửa.

Các lựa chọn của quý vị
Quý vị không đi máy bay, nên quý vị đã sẵn sàng!

Bằng lái xe thông thường và thẻ ID của quý vị sẽ có thể dùng để đi lại trong Hoa Kỳ như là lái xe trong tiểu bang Washington hoặc qua các tiểu bang khác, hoặc đi xe lửa. Từ tháng Bảy, năm 2018, các loại thẻ ID bắt đầu có in dòng chữ “federal limits apply.”(các giới hạn liên bang sẽ được áp dụng). Dòng chữ này không cho biết tình trạng di dân hay nhập tịch của quý vị. Cho nên, nếu quý vị quyết định đi máy bay, quý vị sẽ cần thêm một loại ID khác. Discover your options Hãy tìm hiểu các lựa chọn của quý vị.